Βιοχημικό Εργαστήριο

Διαθέτουμε σύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του αναφορικά με εργαστηριακές εξετάσεις της Κλινικής Χημείας.

Ανοσολογικό Τμήμα

Το Ανοσολογικό Τμήμα πραγματοποιεί όλες τις ορολογικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διερεύνηση νοσημάτων που εκφράζονται με ορολογικούς δείκτες όπως τα αυτοαντισώματα, τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας ή τα αλλεργιογόνα.

Καρδιολογικό Τμήμα

Αιματολογικό Τμήμα

Αιματολογικό Εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις που αφορούν τις παθήσεις του αίματος. Περιλαμβάνει υποτμήματα, όπως των Γενικών Αίματος (διάγνωση αναιμιών, λευχαιμιών κ.ά)

Μικροβιολογικό Τμήμα

Παιδιατρικό Τμήμα

Το Τμήμα Κλινικής Παιδιατρικής περιλαµβάνει όλες τις παιδιατρικές υπο-ειδικότητες, για βρέφη και παιδιά

Τμήμα Υπερήχων