Το εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας, λειτουργεί έχοντας ως σκοπό την παροχή υψηλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η συνέπεια, η επιστημονική αρτιότητα, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και ο σεβασμός προς τον εξεταζόμενο και τον παραπέμποντα ιατρό αποτελούν βασικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία της λειτουργίας του, ενώ ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (αναλυτές των εταιρειών Roche, BioMerieux, Sismex,Snibe) σε συνδυασμό με τον καθημερινό εσωτερικό αλλά και τον περιοδικό εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, εξασφαλίζουν στο μέγιστο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού ιατρού, προς όφελος του ασθενούς.
Για το λόγο αυτό το αποτέλεσμα ελέγχεται με βάση το ιστορικό του εξεταζόμενου και πάντοτε από την επιστημονικά υπεύθυνη ιατρό, βιοπαθολόγο-μικροβιολόγο, Παπαμιχαλάκη Βασιλική.Η ιατρός είναι απόφοιτος του ιταλικού πανεπιστημίου ‘G.D’ANNUNZIO’ και έχει ειδικευθεί στο Γ.Ν ‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’.

Στο καρδιολογικό τμήμα του POLIMEDICAL, ο έμπειρος καρδιολόγος μας Νίκος Κυριακάκης ειδικευμένος στο ΓΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ σε συνδυασμό με τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους του πολυϊατρείου μας , προβαίνουν άμεσα στη διάγνωση της κατάστασης του ασθενούς και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση καρδιολογικών προβλημάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ για τα ειδικά εκπτωτικά πακέτα (γενικό Check Up, έλεγχος θυρεοειδούς, έλεγχος προστάτη) ή ελάτε να τα δημιουργήσουμε μαζί, σύμφωνα με τις ανάγκες σας για τον δικό σας προληπτικό έλεγχο.

Τμήματα

  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚO
  • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
  • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
  • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ